Peter Hebblethwaite

Paus Johannes XXIII en de CIA

Uit onlangs gepubliceerde documenten blijkt dat de CIA zich al heel vroeg voor Mgr. Roncalli heeft geïnteresseerd. Vooral na zijn verkiezing tot paus en o.m. naar aanleiding van de encycliek Pacem in Terris maakte de CIA zich zorgen over de ‘opening naar links’ die de paus heette voor te staan. Verrassenderwijze is het rapport dat Spain in 1963 ten behoeve van de CIA opstelde, een boeiend, genuanceerd en zelfs positief relaas geworden over het denken en doen van de paus en zijn omgeving.

verschenen: Januari 1984, blz. 348

jaargang: 51/04