G.J. Adriaansen

Steenkamp: er was geen alternatief

Kort na de totstandkoming van het kabinet Van Agt-Wiegel, op 17 december 1977, was de geestelijke vader van het CDA, prof. dr. P. Steenkamp, zo goed een interview te geven voor ons blad. De Nederlandse hoofdredacteur nam het af.

verschenen: Februari 1978, blz. 387

jaargang: 45/05