Georges De Schrijver

Theologie van de bevrijding met Marx of Levinas?

De bevrijdingstheologie van de (Braziliaanse) gebroeders Boff mikt voor alles op de ‘consciëntisering’ van de arme volksmassa’s, en maakt een kritisch zij het door velen nog betwist gebruik van de marxistische analyse. De Argentijnse bevrijdingstheologen Scannone en Dussel hebben aan Marx geen boodschap, en inspireren zich op Levinas om veeleer bij de verdrukkende klasse of instanties de hoognodige mentaliteitsverandering op gang te brengen. Met alle achting voor het complementaire karakter van de Argentijnse visie, verheelt de auteur niet dat hij ze te weinig realistisch vindt.

verschenen: Oktober 1987, blz. 3

jaargang: 55/01