L.L.S. Bartalits

Z.O.-Azië na de Amerikaanse uittocht

In Z.O.-Azië tekent zich een nieuwe polarisatie af, die op zijn manier even tragisch is als de tegenstellingen die door de Vietnamese oorlog in dit gebied werden geschapen. Het gaat om de opslitsing van de Zuidoostaziatische landen in een Chinees-Amerikaans en een Vietnamees-Russisch kamp.

verschenen: December 1976, blz. 225

jaargang: 44/03