P. Hebblethwaite

Anglicanen en rooms-katholieken

Van ’s pausen bezoek aan Engeland wordt vrij algemeen enig oecumenisch gebaar verwacht. Een anglicaans-roomse commissie bracht na twaalf jaar voorbereidend werk een gezamenlijk rapport uit over een van de voornaamste knelpunten tussen beide confessies: de theologische interpretatie en de concrete implicaties van de op het eerste Vaticaans concilie gedefinieerde pauselijke onfeilbaarheid.

verschenen: Mei 1982, blz. 683

jaargang: 49/08