E. De Kuyper

Brecht in Hollywood : een anachronisme

Brechtbiografen weten veelal geen blijf met het historisch feit dat deze marxistische auteur ooit naar Hollywoord getogen is met de kennelijke bedoeling daar ook het filmmedium te (leren) gebruiken. Tot de mislukking van dit kortstondig avontuur hebben een aantal wederzijdse misverstanden bijgedragen: onoverkomelijk was echter Brechts vasthouden aan zijn eigen verteltrant, de exemplarische fabel, die zijn overredingsbedoeling al te uitdrukkelijk demonstreert.

verschenen: Juni 1977, blz. 784

jaargang: 44/09