Robert Hotz

De keuze van de Patriarch van Moskou

Uit een overzicht van de situatie in de Russisch-Orthodoxe kerk blijkt, hoe moeilijk de keuze van een patriarch van Moskou is. Uit de verschillende mogelijke kandidaten lijkt alleen de huidige metropoliet Pimen als reële kanshebber naar voren te komen.

verschenen: April 1971, blz. 743

jaargang: 38/07