Georges De Schrijver

De Nigeriaanse waarheidscommissie van 1999

Terugblik van een insider

Ofschoon sinds 1999 een parlementaire democratie, blijft Nigeria het loodzware gewicht voelen van dertig jaar militaire dictatuur. Etnische spanningen en geweldsuitbarstingen blijven legio ondanks de verzoeningspogingen van de in 1999 opgerichte waarheidscommissie. Die commissie was weliswaar in staat verzoening te realiseren tussen individuele personen, maar slaagde er niet in, de politieke actoren in het vredesproces te betrekken: die beriepen zich op hun onschendbaarheid, zich niet schamend voor de gruwelen van willekeurige arrestaties en folteringen die ze hadden aangericht.

verschenen: April 2012, blz. 293

jaargang: 79/04