De Kuyper & Poppe

De verbeelding van de muziek I

Nadat de muziek lange tijd haast uitsluitend als geluidsdecor bij de film werd aangewend, proberen verscheidene cineasten thans de muziek zelf binnen het filmverhaal op het voorplan te brengen. De auteur bespreekt twee recente experimenten met gevestigde operawerken, en weegt de pogingen van Straub en van Bergman tegen elkaar af.

verschenen: December 1976, blz. 240

jaargang: 44/03