Arie J. Leijen

Ethiek en politiek

Ethiek en politiek staan voor ons op gespannen voet met elkaar. Reeds lang is die spanning er bij christenen en post-christenen die de waarde van de eigen subjectiviteit benadrukken. Sinds de moderne tijd is die spanning er tussen de geïndividualiseerde calculerende burger en de staat. In deze bijdrage komen Marx, Weber en Ricoeur aan het woord. Zij hebben het probleem scherp gezien en hebben, ieder op zijn eigen wijze, er een analyse van gemaakt met het oog op een leefbaar en rechtvaardig perspectief.

verschenen: November 1993, blz. 902

jaargang: 60/10