L.L.S. Bartalits

Het akkoord tussen EEG en COMECON

Van wederzijdse erkenning naar economische samenwerking?

Na 15 jaren aanslepende onderhandelingen bereikten de EEG en de COMECON in juli jl. een eerste globaal akkoord over economische en commerciële samenwerking. Niet alleen liepen de motieven en verwachtingen van de toekomstige West- en Oosteuropese partners nogal sterk uiteen, maar de gesloten overeenkomst noopte ook de COMECON-landen zelf tot een herziening van hun economische systemen en van hun onderlingen samenwerking.

verschenen: November 1988, blz. 121

jaargang: 56/02