Hugo Roeffaers

Streven, Universitas en professor Albert Dondeyne

Een terugblik

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond het Leuvense studentenblad Universitas onderdak bij Streven. De bezieler van het gemeenschapshuis en de beweging Universitas, professor Albert Dondeyne (1901-1985), schreef in het februarinummer 1941 een opvallende bijdrage: ‘Katholieke problemen van deze tijd’, waarin hij een aantal ontwikkelingen voorvoelde die hij in zijn hoofdwerk Geloof en Wereld van 1961 opnieuw opnam en uitdiepte.

verschenen: April 2005, blz. 291

jaargang: 72/04