L.L.S. Bartalits

Triple entente tegen de Sovjet-Unie

De recente gebeurtenissen brengen het schaakspel tussen Peking, Tokio, Washington en Moskou aan het licht: het gaat erom of het lukt drie grote machten tegen een vierde te bundelen. De Chinese leiders mikken openlijk op zo’n triple entente. De Verengde Staten spelen een spel dat ertoe kan leiden dat ook in Azië een détente tot stand komt die hoofdzakelijk op macht berust. Japan, dat militair zwak is en politiek en qua mentaliteit pacifistisch, wil met kracht vermijden dat zijn verdrag met China hem tot een derde bouwsteen van een anti-Russisch blok maakt.

verschenen: Juni 1976, blz. 787

jaargang: 43/09