L.L.S. Bartalits

Vietnam en Cambodja

De verovering en bezetting van Cambodja is Vietnam vooralsnog niet te best bekomen: onzekere militaire situatie, politiek isolement, aangeslagen economie. De enige uitweg uit de impasse hangt af van het moeilijke comppromis tussen de belangen van Vietnam, de ASEAN-landen en de Chinese Volksrepubliek enerzijds, en tussen Vietnam en de nog steeds door het Vietnam-traume geplaagde Verenigde Staten anderzijds.

verschenen: November 1984, blz. 163

jaargang: 52/02