Erik Faucompret

Saudi-Arabië: een wankel koninkrijk?

Sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 wordt de positie van Saudi-Arabië in het Nabije Oosten in een ander daglicht geplaatst. Tot dan toe werd aangenomen dat die vrij stabiel was. In deze bijdrage wordt aangetoond dat dit niet strookt met de realiteit. Voor de huidige machthebbers is het namelijk dansen op een slappe koord: de positie van het koningshuis wordt bedreigd door de islamitische fundamentalisten, de economie is – ondanks de olierijkdom – uiterst wankel, en de alliantie met de Verenigde Staten staat onder druk. Kortom, de toekomst van Saudi-Arabië is onzeker.

verschenen: November 2003, blz. 916

jaargang: 70/10