W. Fernandes

Sociale rechtvaardigheid in India

Sinds zijn onafhankelijkheid heeft India zich opgewerkt tot de achtste plaats onder de meest geïndustrialiseerde landen. Ondanks de gestadige groei van industrie en BNP werd de kloof tussen de allerarmsten – meer dan 40% van de bevolking – en de oude of nieuwe rijken en middenklasse alsmaar groter. De auteur beschrijft de internationale en nationale mechanismen van die vaak niet eens bedoelde maar in de gegeven – onveranderde – omstandigheden onvermijdelijke scheefgroei.

verschenen: Maart 1982, blz. 514

jaargang: 49/06