Jan M. Broekman

De structuralistische activiteit

De titel geeft reeds aan, dat de structuralisten hun denkwijze niet als een systeem wensen te zien, maar als een activiteit. Lévi-Strauss benadrukt, dat de structuralistische poging om de ‘ordening van fenomenen te ontdekken niet gelijk te stellen is met het inleggen van een vooraf bedachte en geconstrueerde ordening in de werkelijkheid’. De auteur leidt ons geleidelijk aan binnen in de karaktertrekken van het structuralisme en in de invloeden die erop hebben gewerkt, zowel kennistheoretische als sociologsiche. Waaruit o.a. ook naar voren komt, dat van het structuralisme een mode gemaakt is door uitgevers en tijdschriftredacties.

verschenen: September 1973, blz. 1061

jaargang: 40/11