Crego & Groot

Philippe Sollers

De ijdelheid van een Franse intellectueel

Een paar jaar geleden al hadden Hamon en Rotma in Les intellocrates, met ironische distantie, een alles behalve geflatteerd beeld opgehangen van de erg kleine en besloten groep, die voor Le Tout Paris van het intellectueel leven wil doorgaan. Een van de tenoren daarvan, Philippe Sollers, heeft nu ongewild die kritiek bevestigd – in zijn autobiografische en anti-feministische roman Femmes – door de uitstalling van zijn ijdel egocentrisme en modieus non-conformisme.

verschenen: Februari 1984, blz. 456

jaargang: 51/05