A. Cloots

Proces-filosofie en panentheïsme

Het denken van Charles Hartshorne

Voor de hedendaagse gelovige is het niet zo zer het Godsbestaan dan wel het traditionele Godsbegrip vaak problematisch geworden. In zijn proces-filosofie reikt C. Hartshorne nieuwe denkcategorieën aan, in een eerlijke poging om de ‘abstracte’ en absoluut volmaakte God van de filosofen te verzoenen met de ‘concrete’, bewogen en mee-lijdende God van de religies.

verschenen: November 1978, blz. 112

jaargang: 46/02