Jacques De Visscher

‘Weet je wel dat je in een huis woont van…?’

Over gesigneerde architectuur

In de cultuurhistorische belangstelling voor architectuur hebben theoretici zelden oog voor het leven van de bewoners van huizen, ontworpen door beroemde architecten. In dit essay exploreert de auteur de spanning tussen twee werkelijkheden: huizen gesigneerd door bouwkunstenaars en huizen getekend door levensverhalen. Voor De Visscher is de vraag naar het wezen van de architectuur in de eerste plaats de vraag naar wat in huizen en steden werkelijk wordt.

verschenen: Mei 2016, blz. 437

jaargang: 83/05