Koen Boey

De mens achterna

Inleiding tot een filosofie voor onze tijd

Kan de filosofie nog gered worden, laat staan als relevant worden ervaren, in een tijd waar ook de meest menselijke problemen aan een (exact) wetenschappelijke en technische behandeling toe zijn? De auteur meent dat de ‘cultuur-filosofie’ niet alleen boeiend en interessant blijft, maar dat ze ook een onmisbare functie vervult precies binnen de evolutie van de hedendaagse cultuur.

verschenen: December 1973, blz. 252

jaargang: 41/03