Paul Claes

Ezra Pound

Ezra Pound, de grote Amerikaanse dichter en taalvernieuwer, is onlangs overleden. In vele van de naar aanleiding daarvan verschenen beschouwingen werd zijn werk ofwel neergehaald op grond van zijn fascistische sympathieën, ofwel opgehemeld met voorbijgaan van zijn fascisme. De auteur tracht het beeld te corrigeren in een globale benadering.

verschenen: Januari 1973, blz. 355

jaargang: 40/04