Jacques De Visscher

Onze beschaving in het geding

Vraaggesprek met R. Boehm

Dit vraaggesprek met R. Boehm wil een introductie zijn op de denkwereld van deze filosoof. Op grond van een fenomenologisch onderzoek van een hele brok beschavingesgeschiedenis, uit Boehm zijn bedenkingen tegen het geldend wetenschapsideaal en het te overmoedige ’triofalisme’ van de (traditionele) christelijke visie op de mens. In het volgend nummer laten wij prof. Boehm alleen aan het woord met zijn bijdrage over de ‘lastige vrijheid’ van de mens.

verschenen: April 1976, blz. 592

jaargang: 43/07