Koen Boey

Vrijheid van denken binnen ideologisch gebondenheid

Hoe vrij is de discussie onder filosofen op een internationaal forum, dat in een stad als Moskou wordt belegd? Officieel, voor het publiek van de buitenstaanders, is de orthodoxie van het marxisme – leninisme helemaal niet aan de orde. Binnenskamers blijkt wel een vrij open dialoog mogelijk te zijn voor zover het om objectieve tekstanalyses en -interpretaties gaat én deze binnen de orthodoxie gerecupereerd kunnen worden. Gevaarlijke neo-maexistische dissidenten als de maoïsten en een J. Habermas werden tot de vergadering niet toegelaten maar bij verstek veroordeeld.

verschenen: December 1974, blz. 230

jaargang: 42/03