Koen Boey

De ‘nieuwe filosofen’: een groepsprofiel

Door handig op de publiciteit in te spelen ontketenden de ‘nieuwe filosofen’ in Frankrijk een heftige polemiek, die ten dele hun groepsprofiel heeft bepaald. Achter hun meest opvallend en meest omstreden kenmerk – de uitgesproken afwijzing van het marxisme – gaan fundamenteler en verderreikende inzichten schuil omtrent de rol van politiek, macht en wetenschap in al onze Europese samenlevingen.

verschenen: Mei 1979, blz. 710

jaargang: 46/08