Cornelis Verhoeven

Het geheugen

Terwijl het verstand op het noodzakelijke en algemene gericht is, vertegenwoordigt het geheugen het overbodige en toevallige. De dingen die er nu eenmaal zijn wekken door hun aanwezigheid onze aandacht en laten in onze ziel sporen na. Dat bewijst ons ge heugen, een vermogen dat ons anderzijds ook wel eens in de steek laat, juist als het onmisbaar is.

verschenen: Februari 1997, blz. 99

jaargang: 64/02