Louis Van Bladel

Marcuse 80

Herbert Marcuse werd dit jaar 80. Zoals tien jaar geleden kreeg hij ook nu weer een boekje aangeboden: ‘Gespräche mit Marcuse’. Het laat ons als het ware de bandopname beluisteren van dialogen die hij, de laatste twee jaar, op een haast socratische wijze gevoerd heeft met vrienden en ‘andersdenkenden’ over: theorie en politiek:: vrouwelijkheid:: radicale filosofie en de Frankfurter Schule:: de vooruitgang zoals de burgerlijke maatschappij die ziet en een nieuwe menselijkheid zoals hijzelf die ziet.

verschenen: December 1978, blz. 249

jaargang: 46/03