Leo van Bergen

Te wapen

* Mient Jan Faber: Te Wapen. Over ervaringen in oorlogsgebieden, gewapende interventies, het Nederlandse onvermogen en ‘soldaten zonder volk’ *

verschenen: November 2011, blz. 932

jaargang: 78/10